Regelmæssig og kompetent drift af Deres TSM installation – giver dem et optimeret og stabilt backupmiljø

Udbytte

I en hektisk hverdag bliver akutte brandslukningsopgaver ofte udført på bekostning af de rutinemæssige opgaver. Med IT-WITs TSM Driftstøtte sikres De et regelmæssigt check af Deres TSM installation og kompetent sparring med IT-WITs systemkonsulenter.

Beskrivelse

IT-WITs erfarne systemkonsulenter sørger for at aftalte og nødvendige checks bliver udført med det rette og aftalte interval. Dette dokumenteres i en månedlig rapport/note over status, som afleveres til Dem efter hvert check.

Elementer i ydelsen

  • Check af forbrugt plads i datdabase og recovery logs
  • Check af at daglige rutiner bliver kørt korrekt
  • Check at der ikke er bånd med fejl (readonly/unavailable)
  • Kort gennemgang af server/klient fejl i activity log
  • Check at filsystemer på alle klienter er blevet backet up indenfor det sidste døgn
  • Check af trends i forbrugt plads på TSM serveren (nuværende og de sidste 2 måneder)
  • Telefonisk hjælp og vejledning i forbindelse med backup/restore
  • En månedlig rapport/note over status
  • Ret til halv-årligt TSM installation service-eftersyn til special pris
  • Brug af IT-WIT udviklede TSM relaterede scripts, som letter daglige rutiner


Afrunding

Efter hvert check af TSM installationen fremsendes en rapport/note over status.

[span class=doc] Download: TSM Driftstøtte produktblad[/span]

[span class=approved]For yderligere information kontakt venligst Jeannette Harder Olesen[/span]

IT-WIT * Vesterdalsvej 30 * DK-7000 Fredericia


Telefon: +45 26 24 89 48 *  info@it-wit.dk