Gennemgang og anbefalinger af forbedringer, optimering af opsætning og konfiguration af Deres TSM server og backup eller archive klienter

Udbytte

De sikres en optimal udnyttelse af Deres TSM server og en validering af at backup og restore fungerer fornuftigt. Dette gør at De får en sikker backup løsning og ikke pludselig står i en situation, hvor De ikke kan restore vitale filer.

Beskrivelse

IT-WIT tilbyder en gennemgribende gennemgang af Deres TSM server miljø, for at identificere potentielle problemer og områder for forbedring. IT-WITs systemkonsulent anbefaler den bedste opsætning og konfiguration af TSM serveren, operativ system, database og recovery logs samt disk og tape storage devices. Til sidst testes performance af backup/restore samt data flytning mellem devices.

Elementer i ydelsen

  • Check af database og recovery logs
  • Check af disk og tape storage pools og disses tilhørende volumes
  • Check af domains og policies
  • Check af klient og administrative schedules
  • Check af TSM serverens konfiguration, options og log filer
  • Check af disk og tape storage devices og tilhørende subsystemer
  • Check af netværkets infrastruktur i forbindelse med TSM serveren og backup/archive klienter
  • Check af performance af backup/restore, migration, backup storage pool
  • Check af performance på databaser, som anvender TSM deduplikering
  • Dokumenterer anbefalingerne i en rapport


Afrunding

Efter det totale check af TSM server og backup/archive klienter udarbejdes en overskuelig og standardiseret statusrapport. Denne gennemgås for Dem af IT-WITs systemkonsulent.


[span class=approved]For yderligere information kontakt venligst Jeannette Harder Olesen[/span]

IT-WIT * Vesterdalsvej 30 * DK-7000 Fredericia


Telefon: +45 26 24 89 48 *  info@it-wit.dk