Total installation af backupserver, konfigurering af hardware og software samt backup rutiner

Udbytte

De sikres en backup installation, som er kvalificeret, gennemprøvet og optimeret til netop Deres behov. De oplever derfor ikke senere at basale ting ikke er gjort eller er gjort forkert. IT-WIT har konsulenter, der har installeret og konfigureret TSM i mange år og har dermed ekspertisen, der sikrer at De får det bedste ud af Deres backup løsning.


Beskrivelse

IT-WIT tilbyder en total installation og konfiguration af din TSM Server og TSM klienter. IT-WIT konfigurerer storage pools, backup policies, rutiner for off-site vaulting og recovery samt opsætter schedulerede backup og administrative rutiner. Hele TSM installationen testes og dokumenteres.

Elementer i ydelsen

 • Planlægning TSM installation
 • Definition af storage pools
 • Definition af backup policies
 • Definition af rutiner for off-site og recovery
 • Definere administrative rutiner
 • Installation af tape library
 • Installation af TSM software på server
 • Konfigurering af TSM server
 • Konfigurering af TSM klienter
 • Test af backup
 • Test af restore
 • Evaluering af hvad der bør laves backup af
 • Dokumentation af TSM opsætning
 • Overlevering af TSM installation


Afrunding

Efter installation af TSM hardware og software testes installationen. Der udarbejdes en overskuelig og standardiseret dokumentation rapport, som dokumenterer og beskriver TSM serverens konfiguration indeholdende såvel hardware, software og TSM opsætning. Denne gennemgåes for Dem af IT-WITs systemkonsulent.

[span class=approved]For yderligere information kontakt venligst Jeannette Harder Olesen[/span]

IT-WIT * Vesterdalsvej 30 * DK-7000 Fredericia


Telefon: +45 26 24 89 48 *  info@it-wit.dk